Leerlab in beeld

Welkom bij Leerlab Zuidoost

Leerlab Zuidoost biedt leerlingen uit groep 4 tot en met 8 na schooltijd extra lessen op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden. Dat zijn onderwerpen waarop veel leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken. Leerlab is een vorm van onderwijstijdverlenging en de lessen zijn dus een aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma.

Het doel van Leerlab is de leerlingen extra ondersteuning bieden, meer zelfvertrouwen geven en succeservaringen laten opdoen.

Daarnaast is er Leerlab Extra: geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 met HAVO/VWO-potentie die een extra zetje kunnen gebruiken. Het doel van Leerlab Extra is een betere doorstroom naar HAVO/VWO te verwezenlijken.

Op dit moment zijn er 42 Leerlab-groepen (inclusief Leerlab Extra) actief op de diverse scholen in Amsterdam Zuidoost. Leerlab is een activiteit binnen de Brede School Amsterdam Zuidoost en wordt gefinancierd door Stadsdeel Zuidoost. Deelname aan Leerlab is gratis.

Om het effect van Leerlab te onderzoeken worden de resultaten gemeten. Aan de hand van de CITO Leerlingvolgsysteemtoetsen wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van de Leerlab-leerlingen ten opzichte van de vaardigheidsgroei van de niet-Leerlab-leerlingen. In juni 2014 heeft een studente Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht haar masterscriptie geschreven over Leerlab. Zij deed onderzoek naar het effect van Leerlab op de reken- en taalprestaties van basisschoolleerlingen met een leerachterstand. Uit het onderzoek blijkt dat het Leerlab, als aanvulling op de reguliere onderwijstijd, substantieel bijdraagt aan een verbetering van de prestaties van deze leerlingen.
Download hier de samenvatting van dit onderzoek.