Kaders

Het lesprogramma van Leerlab is gebaseerd op de nieuwste onderwijsinzichten en wordt steeds aangepast aan de hand van evaluaties en feedback van leerkrachten. De lessen zijn volledig uitgewerkt, wat betekent dat een leerkracht weinig voorbereidingstijd nodig heeft. 
In de verschillende modules komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Referentieniveaus
  In het curriculum van Leerlab wordt gebruik gemaakt van de landelijk vastgestelde referentieniveaus taal en rekenen.
 • Activerende Directe Instructie­model  (ADI-model)
  De lessen van Leerlab zijn opgebouwd volgens het Activerende Directe Instructie­model. Dat wil zeggen dat ze vaste, herkenbare fases kennen. Deze zijn voor de leerlingen herkenbaar, omdat de meeste scholen in Amsterdam volgens deze didactiek lesgeven. Door het ADI-model worden de leerlingen actief betrokken bij de les en sluiten de lessen goed op elkaar aan. Het boek dat hierbij centraal staat is het boek Effectieve instructie van het CPS.
 • Woordenschat aanbod
  Uitbreiding van de woordenschat heeft een centrale plek in het lesprogramma van Leerlab. Veel kinderen in Amsterdam Zuidoost hebben een relatief kleine woordenschat voor hun leeftijd. Er worden nieuwe woorden aangeboden en bekende, moeilijke woorden worden besproken en ingeoefend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek van Met Woorden In De Weer Uitgangspunt van de woorden vormt de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen
 • Coöperatieve werkvormen
  In alle lessen van Leerlab wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen. Dat betekent dat de leerlingen op een actieve manier betrokken worden bij de les en dat ze van elkaar leren. Dit gaat volgens vaste structuren, die ook op de scholen worden gehanteerd.
 • Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA)
  De uitgangspunten voor goed onderwijs die door KBA zijn opgesteld, zijn in het programma terug te vinden. Bij de scholing en begeleiding van de leerkrachten wordt ook gebruik gemaakt van de aanpak zoals deze gehanteerd worden binnen het KBA-traject op de scholen.

Het curriculum is ontwikkeld door onderwijskundigen van Beuker Onderwijs.

De leerlingen gaan in een periode van tien weken twee keer in de week, na schooltijd, naar Leerlab. Een les duurt 1,5 uur. Tijdens de eerste les van de week vindt de instructie plaats. De tweede les is bedoeld voor de verwerking daarvan. Een Leerlab-groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. Daardoor kan de leerkracht extra tijd en aandacht aan de leerlingen besteden.

Leerlab werkt met een ruim aanbod lesmodules. De school maakt de keuze voor een module. Bij een aantal lesmodules horen PowerPoint-presentaties, materialen, spelletjes en kopieerbladen. De leerkracht ontvangt een compleet pakket van alle nodige materialen, zodat hij of zij weinig voorbereidingstijd nodig heeft.

Leerlab ook iets voor jou? Lees hier het artikel over Leerlab Zuidoost in Bijzonder Nieuws (december 2013).