Modules Leerlab Zuidoost

Leerlab Zuidoost biedt de volgende modules:

 

Groep(en) Modules
Groep 4 Rekenen groep 4
x
Taal groep 4 Lezen AVI-niveau groep 4
Groep 5 Rekenen groep 5
x
Taal groep 5 Begrijpend lezen groep 5
Groep 6 Rekenen groep 6
x
Taal groep 6 Begrijpend lezen groep 6
Groep 5/6 Werkstuk maken
groep 5/6                x
x
Groep 7 Rekenen groep 7
x
Groep 8 Rekenen groep 8              x
x
Naar de brugklas
Groep 7/8 Taal groep 7/8
x
Begrijpend lezen
groep 7/8
x
Studievaardigheden groep 7/8
Groep 6/7/8 …… Rekenen meten
x
Sociaal-emotionele
ontwikkeling              x

 

Leerlab Extra
Groep 7/8          x Taal en rekenen   x
x
Budgetteren   x De slavernij   x Project ontwerpen