Leerlab in beeld

Modules groep 5

 

Module Inhoud
x
Rekenen groep 5 • Getalbegrip tot 1.000
• Rekenen met geld
• Vermenigvuldigen en delen
• Erbij en eraf tot 1.000: strategie met een rond getal
• Erbij en eraf tot 1.000: strategie aanvullen
• Erbij en eraf tot 1.000: strategie splitsen
• Bouwen met blokjes
• Klokkijken en kalender aflezen
• Automatiseren sommen en getallen d.m.v. spelletjes
• Woordenschat – rekenwoorden
x
Taal groep 5 • Spellingafspraken groep 5
• Stelopdrachten
• Woordenschat: figuurlijk taalgebruik
(Alle onderdelen komen in iedere les aan bod.)
 x
Begrijpend lezen
groep 5
• Woordenschat: begrijpend lezen
• Oefenen met strategieën
• Zinnen in juiste volgorde zetten
• Oefenen met gatenteksten
• Oefenen met verschillende soorten teksten