Leerlab in beeld

Modules groep 5/6

Module Inhoud
x
Werkstuk maken De leerlingen leren een werkstuk te maken:
• Woordenschat
• Samenvatten
• Zoeken op internet
• Computervaardigheden
• Oefenen met tabellen, grafieken en kaartenx
.
Let op: voor elke leerling moet een computer aanwezig zijn!