Leerlab in beeld

Modules groep 6

Module Inhoud
x
Rekenen groep 6 • Getalbegrip tot 10.000
• Samen 100, 1.000, samen 10.000
• Vermenigvuldigen
• Delen (met rest)
• Grafieken
• Kommagetallen bij lengte, inhoud en gewicht
• Breuken
• Geld
• Tijd
• Bouwsels met blokjes
• Automatiseren sommen en getallen d.m.v. spelletjes
• Woordenschat – rekenwoorden
x
Taal groep 6 • Spellingsafspraken groep 6
• Stelopdrachten
• Woordenschat: figuurlijk taalgebruik
(Alle onderdelen komen in iedere les aan bod.)
x
Begrijpend lezen
groep 6
• Woordenschat: begrijpend lezen
• Strategieën: voorspellen, vragen stellen, voor je zien, verbinden
en samenvatten
• Oefenen met gatenteksten
• Oefenen met verschillende soorten teksten