Leerlab in beeld

Modules groep 8

Module Inhoud
Rekenen groep 8 • Kommagetallen, breuken, procenten
• Grafieken
• Meten en meetkunde
• Cijferen +-x:
• Verhaaltjessommen
• Tijd
x
 Naar de brugklas • Wat is er anders in de brugklas?
• Hoe ga je naar je middelbare school?
• Basisschool – voortgezet onderwijs – beroepsonderwijs – hoger onderwijs
• Huiswerk plannen
• Huiswerk leren: teksten en ‘stamprijtjes’
• Een mindmap maken
• Een werkstuk maken
• Een PowerPoint maken
• Woordenschat: de middelbare school
.
Let op: voor de module ‘Naar de brugklas’ moet voor elke leerling een computer aanwezig zijn!