Leerlab in beeld

Leerlab Extra (groep 7 en 8)

 
Module Inhoud
Taal en rekenen • Noordhoff boekjes taal en oefenboek
• Noordhoff boekjes rekenen en oefenboek
• Extra aanvullende lessen bij de boekjes
• Handleiding voor de leerkracht
• Goede voorbereiding op cito- en entreetoets
x
Budgetteren • Een kasboek bijhouden
• Sparen en lenen bij de bank (de rente)
• Bewust omgaan met inkomsten
• Kritisch kijken naar reclame en aanbiedingen
• Bewuste keuzes maken
• Bewust geld uitgeven
• Tijdens elke les argumenten voor en tegen stellingen over het lesonderwerp
bedenken en formuleren
• Afsluitende les waarin een echt debat wordt gehouden (een soort Lagerhuis-
 debat met een jury) over de stellingen van de voorgaande lessen
• Woordenschat budgetteren
• 7 lessen van 1,5 uur
x
De slavernij •Teksten lezen en praten over:
 – Voorgeschiedenis slavernij
 – Opkomst slavenhandel en de slavenreizen
 – De slavernij en haar voornaamste kenmerken
 – Verzet en abolitionisme
 – Bevolkingssamenstelling Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen
 – Herdenken
• Coöperatieve opdrachten waarin de lesstof wordt verwerkt
• Presenteren wat je hebt geleerd
• Woordenschat slavernij
• 8 lessen van 1,5 uur
x
Project ontwerpen  x • Met je groep werken aan een project: een dorp, pretpark, land, … ontwerpen
• Leren overleggen/vergaderen
• Plannen en organiseren (wie doet wat, wanneer, met wie)
• Kritisch denken en reflecteren
• Evalueren en bijstellen
• Jezelf uitdagen en doorzetten als het moeilijk wordt
• Werken met bijv. MovieMaker, iMovie, PowerPoint, Prezie, iBooks Author
• Een presentatie organiseren waarin je het project aan anderen laat zien
.
Let op: voor de module ‘Project ontwerpen’ moet voor elke leerling  een computer aanwezig zijn!