Leerlab in beeld

Modules groep 4

Module Inhoud
x
Rekenen groep 4 • Getalbegrip tot 100
• Naar een tiental
• Sommen tussen tientallen (geen tientaloverschrijding)
• Sprongen van 10 erbij en eraf
• Erbij en eraf tot 100 op de getallenlijn
• Keersommen en verdelen
• Rekenen met geld
• Klokkijken
• Bouwen met blokjes
• Automatiseren sommen en getallen d.m.v. spelletjes
• Woordenschat: rekenwoordenx
Taal groep 4 • Spellingafspraken groep 4
• Stelopdrachten
• Woordenschat: figuurlijk taalgebruik
(Alle onderdelen komen in iedere les aan bod.)
 x
Lezen AVI-niveau groep 4 • Instructie leesmoeilijkheden (M4 en lastige leesmoeilijkheden van E3)
• Rijtjes lezen
• Boeken lezen
• Tijdschriften lezen
• Leesspelletjes
• Voorlezen
• Woordenschat: meningwoorden