Leerlab in beeld

Modules groep 7/8

Module Inhoud
Taal groep 7/8 • Spellingafspraken groep 7/8
• Stelopdrachten
• Woordenschat: figuurlijk taalgebruik
(Alle onderdelen komen in iedere les aan bod.)
x
Studievaardigheden   x
groep 7/8
• Woordenschat: studievaardigheden
• Grafieken, kaarten en tabellen
• Gegevens aflezen/interpreteren/analyseren
• Pittige doordenkvragen
x
Begrijpend lezen
groep 7/8
• Woordenschat: begrijpend lezen
• Teksten lezen aan de hand van het stappenplan
• Gatenteksten/informatieve teksten/tekst verbeteren
• Verbanden en signaalwoorden