Leerlab in beeld

Ouders

Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Daarom worden op de scholen ouderbijeenkomsten georganiseerd. Soms in de vorm van een workshop, een andere keer als een open Leerlab-les.

Ouders krijgen praktische tips om taal- en rekenvaardigheden met het kind te oefenen; bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, het spelen van spelletjes en het koken.

Tijdens de Leerlab-lessen krijgen de kinderen opdrachtjes die zij thuis samen met hun ouders kunnen uitvoeren. Het gaat om activiteiten die gemakkelijk inzetbaar zijn in de dagelijkse routines en gewoontes van het gezin.

Ook worden de ouders uitgenodigd voor de laatste Leerlab-les. De kinderen krijgen dan hun diploma en sluiten samen met hun ouders en de leerkracht hun Leerlab-periode feestelijk af.

Klik hier voor een filmpje waarin ouders aan het woord komen van kinderen die aan Leerlab deelnemen.